Warexpo po raz kolejny pokazało, że nie boi się wychodzić poza utarty schemat i traktuje swoje nośniki bardzo użytkowo.Dzięki kampanii realizowanej dla Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie udowodniło, jak elastycznym nośnikiem są słupy reklamowe i jak duże dają pole do kreatywnego działania.

Instalacja autorstwa Patrycji Wysokińskiej –studentki II roku Wydziału Reżyserii – podzielona została na trzy części, na które składają się maska komiczna, maska tragiczna i gwiazdka – symbol 10. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF. Przez maski można zajrzeć do wnętrza słupa, w którym pod maską komiczną ukryta została mikrooranżeria: kwiaty, paprocie, małe drzewko i inne żywe rośliny. Natomiast pod maską tragiczną schowano uschnięte drzewko, kępki suchej trawy, piach, i martwe rośliny.

Kreacja ta powstała w ramach zorganizowanego przez Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza konkursu na opracowanie koncepcji instalacji na multimedialnych słupach WAREXPO nawiązującej do 10. Międzynarodowego Festiwalu Szkół Teatralnych ITSelF. W tym roku tematem przewodnim wydarzenia jest jedno z najistotniejszych wyzwań ludzkości: degradacja natury a co za tym idzie zmiany klimatu. Dlatego hasłem przewodnim konkursu było „Podziały nie są w klimacie teatru”.