OOHlife.org to projekt zainicjowany przez firmy zrzeszone w Izbie Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej po to, aby promować takie rozwiązania reklamy out of home, które są użyteczne i innowacyjne, a przy tym skutecznie realizują cele komunikacyjne i marketingowe.

Wiemy, że jest to możliwe. Przestrzeń może być lepsza, a rola i odpowiedzialność firm out of home jest w tym zadaniu bardzo ważna. To, co jest dla nas kluczowe to współdziałanie, odpowiedzialność za przestrzeń publiczną, użyteczność i skuteczność. Podejmujemy działania na rzecz ładu w przestrzeni, jasnych i przestrzeganych zasad, skutecznego prawa. Zapraszamy do współpracy ludzi, firmy i instytucje, które podobnie jak my widzą w tworzeniu Lepszej Przestrzeni swoją odpowiedzialną rolę.


Kreujemy przestrzeń, w której użyteczność oraz innowacyjność towarzyszą skutecznej komunikacji out of home.


Integrujemy branżę OOH, dążymy do wprowadzenia standaryzacji i nowych technologii celem poprawy wizerunku OOH, przygotowania do zmian na rynku i zwiększenia znaczenia OOH w udziale w media mixie.


Łączą nas ważne rzeczy: estetyka przestrzeni publicznej, współdziałanie, odpowiedzialność, użyteczność i skuteczność.
O tych wspólnych dla nas wszystkich wartościach długo dyskutowaliśmy wybierając te, które łączą firmy i komunikację out of home.


Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej jest organizacją samorządu gospodarczego. Zrzesza firmy rynku reklamy Out of Home, których nadrzędnym celem jest kształtowanie komunikacji w przestrzeni publicznej.


Firmami – założycielami projektu OOHlife.org są AMS, Business Consulting, Jet Line i Warexpo. To dobry początek. Czekamy na ludzi, firmy, instytucje, organizacje chcące dołączyć do OOHlife.org. Piszcie do nas bezpośrednio lub skorzystajcie z formularza kontaktowego.

Firmami – założycielami projektu Lepsza Przestrzeń są AMS, Business Consulting, Jet Line i Warexpo. To dobry początek. Czekamy na ludzi, firmy, instytucje, organizacje chcące dołączyć do Lepszej Przestrzeni. Piszcie do nas bezpośrednio lub skorzystajcie z formularza kontaktowego.