Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej OOH jest organizacją samorządu gospodarczego.

Zrzesza firmy rynku reklamy Out of Home, których nadrzędnym celem jest kształtowanie komunikacji w przestrzeni publicznej. Poszukuje nowoczesnych rozwiązań i zachęca do ich twórczego wykorzystania w procesie komunikowania. Prowadzi działania edukacyjne przybliżając zasady i możliwości Out of Home. Wspiera różne inicjatywy z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego i uczestniczy w procesach legislacyjnych. Konsekwentnie namawia do prowadzenia otwartego dialogu społecznego przy koncypowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań formalno-prawnych w celu harmonijnego rozwoju komunikowania w miastach i gminach. Wskazuje kierunki wykorzystania współczesnych technologii, opierając się na najlepszych europejskich i światowych doświadczeniach. Tworzy platformę wymiany informacji i oferuje pomoc przy opracowywaniu i prowadzeniu nowych przedsięwzięć na rynku Out of Home.

IGRZ jest członkiem World Out of Home Organization (worldooh.org).

WOOH zrzesza ponad sto organizacji i firm z całego świata. Promuje międzynarodowe standardy oraz wspiera swoich członków w kontaktach z marketerami, agencjami medialnymi i organami samorządowymi. Zapewnia dostęp do bazy danych dostawców usług OOH.

IGRZ jest członkiem polskiego oddziału Międzynarodowego Stowarzyszenia Reklamy IAA.


IGRZ działa na podstawie ustawy z dnia 30 maja 1989 roku o izbach gospodarczych (Dz. U. Nr 35 poz. 195 z późniejszymi zmianami).

Zgodnie ze STATUTEM IGRZ, zadaniami Izby są:

 • ochrona i reprezentowanie interesów członków w zakresie ich działalności gospodarczej, w szczególności wobec organów państwowych, samorządowych i zagranicznych,
 • aktywna współpraca w kształtowaniu nowoczesnych form działalności gospodarczej,
 • aktywne uczestnictwo we wszelkich pracach legislacyjnych związanych z problematyką reklamy,
 • rozpowszechnianie informacji wspomagających działalność gospodarczą członków Izby, w szczególności informacji finansowo-ekonomicznej i marketingowej,
 • propagowanie i upowszechnianie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych,
 • tworzenie warunków rozwoju życia gospodarczego oraz wspieranie inicjatyw gospodarczych członków,
 • określenie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej, w szczególności norm rzetelnego postępowania,
 • określenie zasad prowadzenia działalności gospodarczych oraz norm regulujących warunki konkurencji rynkowej,
 • propagowanie dotychczasowych osiągnięć reklamy zewnętrznej,
 • wykonywanie innych zadań określonych przez organy statutowe,
 • na wniosek Izby lub za jej zgodą, Izba może wykonywać niektóre zadania zastrzeżone w przepisach prawa dla administracji państwowej, zlecone na mocy rozporządzenia przez Radę Ministrów.

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej powstała w 1998 roku. Utworzyło ją ponad 100 przedsiębiorstw, które prowadziły działalność w branży reklamy zewnętrznej, w tym m.in. te będące właścicielami nośników reklamy zewnętrznej, firmy brokerskie oraz firmy podwykonawcze, świadczące usługi dla właścicieli nośników.

21 października 2001 roku Izbę Gospodarczą Reklamy Zewnętrznej wpisano do rejestru izb gospodarczych w Sądzie Rejonowym w Poznaniu.

W roku założenia IGRZ Walne Zgromadzenie wybrało również swoją pierwszą Radę. W jej skład wchodziły: Maciej Dziewolski (AMS S.A.) – Prezydent IGRZ, Marek Kuzaka (Europlakat Polska), Teresa Golanowska (Town & City S.A.), Jędrzej Lachowicz (Mercurius), Klaus Schulze (Plakat Technic), a nieco później także: Bogdan Gumkowski (Plakanda) i Lech Kaczoń (Grupa Outdoor).

Rada Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej określiła obowiązujące praktycznie do dziś cztery obszary działalności IGRZ: obszar prawny, działalność gospodarcza na rzecz członków izby, komunikacja wewnętrzna, komunikacja zewnętrzna.

W 2001 roku Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej stała się jedyną organizacją reprezentującą branżę (po zlikwidowaniu Stowarzyszenia Reklamy Zewnętrznej). IGRZ przyjęła wówczas Kodeks Postępowania w Dziedzinie Reklamy Zewnętrznej, który został przygotowany jeszcze w Stowarzyszeniu. W 2011 roku Kodeks zastąpiono dokumentem pod nazwą „ Zasady funkcjonowania nośników reklamy w przestrzeni publicznej”, który był sygnowany przez wszystkie ważące podmioty na rynku OOH.

Przyjęta w 2015 roku tak zwana „ustawa krajobrazowa” podzieliła rynek OOH. Linia podziału przebiega od tego czasu na osi firm, które są skłonne akceptować pozytywne zmiany by móc się realnie rozwijać oraz te, które są skłonne ewentualnie zaakceptować zmiany przy zachowaniu stanu swego posiadania. Izba dąży do porozumienia dla kształtowania lepszej przestrzeni z ważną i nowoczesną rolą reklamy zewnętrznej. Taki jest dzisiaj jej główny cel.


Członkowie Rady Izby:

 • Lech Kaczoń – Prezes Izby
 • Tomasz Bukowski – Członek Rady (Samsung)
 • Paweł Orłowski – Członek Rady (Synergic)
 • Joanna Szymańska (Clear Channel Poland) – do 30.06.2023
 • Krzysztof W. Wilgus – Członek Rady (Business Consulting)
 • Wojciech Zdanowicz – Członek Rady (AMS) /Zespół ds. kontaktów z samorządami

Członkowie IGRZ:

 • AMS Serwis sp. z o.o., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
 • AMS S.A., ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa
 • ALTMASTER sp. z o.o.., ul. Julianowska 61, 05-500 Piaseczno (*)
 • APPLINK sp. z o.o., ul. Trakt Lubelski 137, 04-790 Warszawa
 • BIURO USŁUG I DORADZTWA PROMIKE s.c., ul. Zaolziańska 3/33, 02-781 Warszawa
 • BUSINESS CONSULTING sp. z o.o., ul. 1 Maja 88, 40-240 Katowice
 • CLEAR CHANNEL POLAND sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa
 • GRUPA RW MEDIA sp. z o.o., ul. Grabiszyńska 214 lokal 7, 53-236 Wrocław
 • INTER-PLAST, ul. Meliorantów 67 A,B, 42-200 Częstochowa (*)
 • JET LINE sp. z o.o. sp. k., ul. Broniewskiego 3, 01-785 Warszawa
 • MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o.o., ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań
 • OOH MAGAZINE, Al. Roździeńskiego 86a/110, 40-203 Katowice (*)
 • OPTOKOM OUTDOOR MEDIA, ul. Kasprzaka 33, 41-303 Dąbrowa Górnicza
 • POLISH DIGITAL SIGNAGE ASSOCIATION, ul. Bociana 22A, 31-231 Kraków (*)
 • SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA sp. z o.o., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa
 • VISUAL COMMUNICATION, ul. Fredry 1/18, 61-701 Poznań (*)
 • WAREXPO sp. z o.o., ul. Oboźna 1A, 00-340 Warszawa
  (*) członkowie posiadający status członka wspierającego

Firmy raportujące do Izby:

 • BLUE EYES MEDIA sp. z o.o.
 • CITYBOARD MEDIA sp. z o.o. (do 31.03.2015)
 • DEFI POLAND sp. z o.o. (do 31.12.2018)
 • GLOBART sp. z o.o.
 • GIGABOARD POLSKA sp. z o.o.
 • IMS SENSORY MEDIA S.A.
 • KONESER sp. z o.o.
 • MAIK sp. z o.o.
 • MINI MEDIA Sp. z o.o.
 • NEXTBIKE POLSKA S.A.
 • OUTDOOR3MIASTO sp. z o.o.
 • SCHULZ MEDIA sp. z o.o.
 • SCREEN NETWORK sp. z o.o.
 • STRÖER POLSKA sp. z o.o. (do 31.12.2017)
 • SUPERSIGNS sp. z o.o.