Dzięki ekologicznej inicjatywie AMS i Grupy MTP w Poznaniu powstał pierwszy w Polsce system zielonych dachów na wiatach przystankowych. Projekt ma na celu zwiększenie liczby zielonych miejsc, które są niezbędne w oczyszczaniu powietrza w mieście.

Dach rozchodnikowy, który pokrywa eko wiatę, to 9 m2 zieleni w mieście, które pozwalają na zmagazynowanie w czasie deszczu nawet 90 l wody, obniżają zapylenie powietrza o ok. 15-20 proc. w otoczeniu wiaty, absorbują 7,3 kg CO2 rocznie, a w upalne dni obniżają temperaturę pod dachem wiaty o 3-5 °C. Rośliny tworzące dywan rozchodnikowy, który pokrywa dach, są bardzo wytrzymałe na warunki środowiskowe, a dodatkowo – mając długi okres kwitnienia – są przyjazne m.in. dla pszczół.

Zielone przystanki, należące do zespołu City Marketingu Grupy MTP, których operatorem na mocy podpisanej z Grupą MTP umowy jest AMS, są niezwykle istotnymi dla miejskiej infrastruktury rozwiązaniami typu nature-basedsolutions. Inspirowane naturą i wydajne ekonomicznie, dostarczają równocześnie korzyści natury ekologicznej, ekonomicznej i społecznej, a także wspierają adaptację do zmian klimatu.

Docelowo w Poznaniu zazielenią się dachy przystanków zlokalizowanych w najbardziej zurbanizowanych miejscach, podobnie jak na Placu Bernardyńskimi Rynku Łazarskim.

Podobne rozwiązania AMS z sukcesem zastosował na pilotażowych wiatach w Warszawie i Krakowie. Ekologiczny projekt AMS „Zielone Przystanki” w Krakowie został nagrodzony SREBREM w konkursie Innovation 2019.