Polski Język Migowy i outdoorowa kampania Pomigajmy = Pomagajmy

Międzynarodowy Dzień Głuchych i Języka Migowego. Z tej okazji Jet Line z merytorycznym wsparciem Fundacji Integracja, przygotował kampanię „Pomigajmy. Pomagajmy” na cyfrowym ekranie MORE.

Akcja – interakcja

Akcja odbyła się na żywo w centrum stolicy z wykorzystaniem zaawansowanej technologii. Wydarzenie kierowane było do osób słyszących, aby ci w swoim otoczeniu zwrócili uwagę na osoby głuche i chętnie z nimi rozmawiali, pokonując tym samym bariery komunikacyjne.

Język migowy ułatwia porozumiewanie się z osobami głuchymi. Jest to język wizualno-przestrzenny, służący do komunikowania się bez korzystania z narządu słuchu. Jet Line postanowiło wykorzystać fakt, że ekrany MORE nie emitują dźwięku.

Na ekranie DOOH, w czasie rzeczywistym wyemitowano Małgosię – ekspresyjną tłumaczkę polskiego języka migowego, która uczyła przechodniów podstawowych zwrotów. Dla ułatwienia nauki, uczestnicy widzieli napisy, tłumaczące polski język migowy.

Intereakcja – integracja

Po pewnym czasie, gdy na miejscu tłumaczki pojawiła się Justyna, która jest osobą głuchą, przechodnie mieli utrudnione zadanie, ponieważ zniknęły napisy. Słyszący uczestnicy, dzięki nauczonym wcześniej przez Małgosię zwrotom mogli poznać i porozmawiać z Justyną w polskim języku migowym. Przekaz ze studia nagraniowego był emitowany bezpośrednio na ekran MORE. Interakcja była dwustronna, ponieważ tłumaczka i osoba głucha również widziały, co dzieje się przed ekranem i mogły komunikować się z przechodniami.

Misja Jetline

– Naszą misją jest tworzenie przestrzeni do komunikacji. Dzięki zaawansowanej technologii i przekazie na żywo, komunikacja była dwustronna, tworząc wrażenie rzeczywistej, fizycznej obecności na ulicy.

Kampania DOOH Real Time to nowość na polskim rynku, która daje duże możliwości dla rozwiązań także biznesowych. Pozwala na bezpośrednią interakcję marki z klientem, prawdziwe reakcje, oferując nowa formę komunikacji.– mówi Andrzej Słomka, dyrektor zarządzający Jet Line.