Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przyjęta została w poczet członków World Out of Home Organization.

WOOH zrzesza ponad sto organizacji i firm z całego świata. Promuje międzynarodowe standardy oraz wspiera swoich członków w kontaktach z marketerami, agencjami medialnymi i organami samorządowymi. Zapewnia dostęp do bazy danych dostawców usług OOH.

WOOH współpracuje z wieloma organizacjami reprezentującymi świat reklamy, między innymi ze Światową Federacją Reklamodawców i Międzynarodową Radą Samoregulacji w dziedzinie Reklamy. Jest czonkiem Europejskiego sojuszu na rzecz standardów reklamowych (EASA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku (ESOMAR).

WOOH przygotowuje i udostępnia raporty legislacyjne oraz globalny raport o wielkości rynku OOH na świecie.

worldooh.org