Jaka jest rola kreacji graficznej w reklamie? Co to znaczy dobrze zaprojektować reklamę na nośniki outdoorowe? Na co zwrócić uwagę, planując komunikację outdoorową?

De gustibus non disputandum, czyli o gustach nie należy dyskutować. Okazuje się, że nie tylko o gustach, o zasadach poprawnego projektowania także nie. Projektanci są jednomyślni i stanowczy: zasady poprawnego projektowania po prostu należy przyjąć i stosować, ponieważ skuteczna reklama outdoorowa wymaga dobrego projektu graficznego, jasno wyrażającego komunikat i przyciągającego wzrok. Oto kilka uniwersalnych zasad, które sprawdzają się w każdych warunkach i są podstawą dobrego layoutu.

Najważniejsze cechy reklamy zewnętrznej to:

 
 • Masowość  i  szeroki  zasięg  –  outdoor  widzą  wszyscy  poruszający  się  na  zewnątrz, jednocześnie poza  domem  czy  biurem  odbiorca  jest  bardziej  otwarty  na  kontakt z otoczeniem, zwraca uwagę na eksponowane treści.
 • Bezpośrednie  działanie  –  outdoor  zapewnia  bezpośredni,  trudny  do  pominięcia, wielokrotny kontakt odbiorcy z przekazem reklamowym.
 • Prosty  i  skuteczny  przekaz  –  plakat  świetnie  eksponuje  markę,  produkt,  usługę, do których  przyciąga  kolorem,  kompozycją,  pomysłem  lub  prostotą  i  jasnym przekazem.
 • Brak deklaratywności – reklama zewnętrzna nie wymaga deklaratywności, wystarczy, że odbiorca jest na zewnątrz już jest „w polu rażenia” reklamy zewnętrznej.
 • Nie wymaga zaangażowania ze strony odbiorcy, czego nie może zaoferować żadne medium, wystarczy, że odbiorca jest na zewnątrz.
 • Obrazkowy charakter – możliwość tworzenia różnych w tym także niestandardowych kreacji.
 • Komplementarność  wobec  innych  mediów  –  doskonale  uzupełnia  się  z  innymi mediami tworząc efekt synergii, -­‐ najlepiej z radiem, internetem i telewizją.
 1. Projekt plakatu powinien być zgodny z wizerunkiem marki i zasadami dobrego składu
 2. Reklama musi być czytelna. Plakat powinien przekazać informacje w prosty i zrozumiały sposób. Jednocześnie im mniej wyrazów, im mniej treści, tym łatwiej odbiorcy zapamiętają przekaz. Prosty, minimalistyczny layout to zawsze dobry pomysł.
 3. Plakat powinien być skonstruowany zgodnie z regułami percepcji. Warto pogrupować informacje według stopnia ich ważności i umieścić je w odpowiednich punktach layoutu oraz w kolejności, odpowiadającej celowi reklamy. Dobrze jest, gdy plakat zawiera dominantę w postaci jednego głównego elementu, jeśli są dwa – nie powinny ze sobą konkurować.
 4. Projekt powinien być dopasowany do celu, adresatów, formatu i miejsca ekspozycji. Plakat projektowany dla outdooru powinien być widoczny z dużej odległości i czytelny dla widzów będących w ruchu.
 5. Kolorystyka – zdecydowana, wyrazista, kontrastująca lub na odwrót: dopasowana, wpisana w otoczenie nośnika (dlatego warto je poznać przed projektowaniem). Bardzo dobrze sprawdzają się barwy podstawowe.
 6. Reklama powinna być łatwo zapamiętywana. Będzie taka, gdy wzbudzi ciekawość, zaprosi do interakcji, zadziała na emocje. W tym celu warto zastosować symbolikę, skojarzenia, grę słów.
 7. Zastosowana czcionka musi być wyraźna i dopasowana do treści. Warto pamiętać, że z daleka lepiej rozpoznawalne są minuskuły (małe litery). Użyte w projekcie zdjęcia tylko wysokiej jakości, dobrze skadrowane i oświetlone.

Dobry projekt to podstawa skutecznej reklamy, ale pamiętajmy, że następnie trzeba go dobrze, czyli poprawnie wyprodukować. Wybrać materiał w zależności od miejsca i czasu trwania ekspozycji (więcej o tym, co i kiedy wybrać: papier czy winyl, piszemy w jednym z kolejnych artykułów), dopilnować procesu produkcji zwłaszcza, gdy kampania trwa dłużej i wiadomo, że plakaty będą drukowane w transzach, zadbać o formę druku i materiały wykończeniowe.

Czasem warto pomyśleć o elementach przestrzennych, wychodzących poza obrys planszy, które wzmacniają przekaz i podkreślają albo wprost przekazują zasadniczą ideę (w branżowym języku nazywane cut out, o tym sposobie powiększenia przestrzeni do komunikacji piszemy dalej). Ale uwaga, jak wszystko na plakacie, również ten element ma sens wtedy, kiedy jest fragmentem spójnej treściowo całości i przede wszystkim – jest dobrze zaprojektowany, poprawnie wyprodukowany i bezpiecznie zamontowany.