Niejednokrotnie podświetlane nośniki reklamowe Warexpo były wykorzystywane do eksponowania działań artystycznych. Szczególną moc mają przedsięwzięcia realizowane w ostatnich miesiącach, gdy instytucje kultury pozostają zamknięte.

Fundacja Wszyscy Jesteśmy Fotografami oraz Galeria Promocyjna wykorzystały nośniki uliczne Warexpo, jako przestrzeń wystawienniczą, na której zaprezentowały projekt fotograficzny Portret Osobisty VOL. 3.

W formie wystawy outdoroowej eksponowanej na sieci nośników Smart Citylight, Led Space i na podświetlanych nowoczesnych słupach ulicznychpokazane zostały zdjęcia autorstwa Silvii Pogody, Bartka Wieczorka oraz duetów Dyby i Adama Lach, Marty Zgierskiej i Mateusza Sarełło.

Warexpo była partnerem wystawy.

fot. Bartek Zaborowski, GRID Images