Raport OOH 2019 jest już dostępny na stronie IGRZ:

Raport OOH 2019

2019 był dla OOH wyjątkowy. Ze względu na dobre rezultaty wykorzystania przez klientów potencjału powierzchni ekspozycyjnych, wprowadzenie nowoczesnych badań Outdoor Track, wiele przedsięwzięć innowacyjnych w zakresie nowych technologii i ochrony środowiska. Otworzyły się możliwości lepszego zarządzania rynkiem OOH w przyszłości. Prognozy dla branży były dość optymistyczne.

Kolejny rok miał przynieść nowe wyzwania. Firmy były przygotowane do ich podjęcia. I nagle znaleźliśmy się w stanie epidemii. Raport jest publikowany w zupełnie innej sytuacji biznesowej niż jeszcze kilka tygodni temu.