Zaniepokojona pogłębiającym się kryzysem klimatycznym oraz stanem jakości powietrza w Polsce redakcja „Pisma. Magazynu opinii” postanowiła zabrać głos. Bohaterkami reportażu Magdaleny Kicińskiej i Macieja Moskwy są kobiety, będące często cichymi świadkami historii, pozostającymi w cieniu wielkomiejskiej narracji, także w obszarze ekologii i reagowania na efekty katastrofy klimatycznej. Ich portrety można także oglądać na nośnikach reklamowych warszawskiej spółki Warexpo.

Autorzy reportażu „Czy wiesz, jak kwitnie len?”, który ukazał się w najnowszym, lipcowym numerze magazynu Pismo, jako część projektu „Krok za naturą”, odwiedzili 10 miejscowości w Małopolsce, w których wskaźniki jakości powietrza są najgorsze w kraju. Wśród bohaterek projektu są lokalne liderki: sołtyski, działaczki stowarzyszeń i kół gospodyń wiejskich. Zajmują się pielęgnowaniem kultury i tradycji wsi, folklorem, rękodziełem, dziedzictwem kulinarnym, ludowym śpiewem, tańcem. Nie zamykają się jednak w przeszłości, wiele ich działań to reakcja na wielką zmianę zachodzącą obecnie na polskiej wsi, która obejmuje 93 procent terenu całego kraju. Choć ogromna i przeobrażająca całe społeczeństwo, wciąż nie jest tematem podejmowanym w głównym nurcie debaty publicznej. Rzadko też opowiadają o niej sami zainteresowani, a jeszcze rzadziej – mieszkanki wsi.

Portrety rozmówczyń można podziwiać na spektakularnych LED space Warexpo – ekranach w przejściu podziemnym pomiędzy I a II linią metra oraz na sieci nośników smart citylight na Krakowskim Przedmieściu i na ul. Chmielnej. Współpraca partnerska pomiędzy magazynem Pismo a Warexpo trwa od kilku lat. Pierwszą wspólną realizacją był cykl reportaży Filipa Springera.

Fot. Agnieszka Wanat
Projekt graficzny: Wojciech Pawliński, Warexpo