Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawia informację dotyczącą wielkości rynku OOH w Polsce w pierwszym kwartale 2023 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu
Mediowego STARCOM (Publicis Group).