Oto Oświadczenie IGRZ opublikowane 9 lipca 2021 czyli miesiąc temu. Sprawa ciągle w toku. Dziś warto je przypomnieć, gdy jednoczy się w tej kwestii dziennikarski świat oraz planowane są protesty w wielu miastach Polski. Pamiętajmy, że wszyscy należymy do ogromnej rodziny „mediów”. Coś, co dziś nie dotyczy nas bezpośrednio, za chwilę może….

 

IZBA GOSPODARCZA REKLAMY ZEWNĘTRZNEJ

Oświadczenie w sprawie projektu nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji.

Sprzeciwiamy się ingerowaniu w rynek mediów naruszający jego pluralizm, różnorodność i swobodę gospodarczą.

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej wraz z firmami stowarzyszonymi i wspierającymi protestuje przeciwko projektowi nowelizacji Ustawy o radiofonii i telewizji, zgłoszonej przez posłów Prawa i Sprawiedliwości. Protestujemy przeciwko próbie ingerencji w funkcjonowanie wolnych mediów w demokratycznym państwie.

Przedstawiony projekt nowelizacji Ustawy o radiofonii i telewizji pozornie nie ma nic wspólnego z branżą reklamy zewnętrznej. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że nasza działalność opiera się na korzystaniu z przestrzeni publicznej. Dzięki temu jesteśmy najbardziej demokratycznym medium, docierającym do wszystkich bez względu na stan, wiek czy poglądy polityczne. Nasza branża jest otwarta dla każdego klienta. Organizujemy akcje promocyjne i kampanie reklamowe związane z wszystkimi niemal dziedzinami życia gospodarczego, społecznego i politycznego.

Na polskim rynku funkcjonują różne firmy reklamy zewnętrznej, począwszy od małych rodzinnych, przez regionalne, ogólnopolskie, także powiązane z kapitałem zagranicznym lub będące własnością koncernów międzynarodowych. Będąc istotnym graczem na rynku mediów, nie możemy milczeć, kiedy próbuje się stanowić prawo uderzające w inne media, a tym samym w wolność wyrażania poglądów, swobodę gospodarczą i wolną konkurencję, które są opoką demokratycznego państwa prawa.

Prezes IGRZ
Lech Kaczoń