Aktualizacja badania Outdoor Track zostanie opublikowana na platformie IDS 4 marca. W ramach nowego Release’u (wersji danych) uwzględniono współczynniki zmian ruchu opracowane przez poznańskie Biuro Inżynierii Transportu, wzbogacono badanie o wyniki dla nośników zlokalizowanych na 150 parkingach a także dostosowano nośniki do nowej wersji map HERE.

Współczynniki zmian ruchu

Na zlecenie Instytutu Badań Outdooru Biuro Inżynierii Transportu opracowało współczynniki zmian ruchu w ostatnich latach. Prognoza wzięła pod uwagę specyficzne uwarunkowania każdej z dziesięciu badanych aglomeracji uwzględniając charakterystyczną dla niej strukturę wiekową mieszkańców, korzystanie z poszczególnych środków transportów a także kategorie dróg w obrębie aglomeracji po których poruszają się ich mieszkańcy (np. drogi ekspresowe, główne, lokalne czy dojazdowe).
– Z przeprowadzonej analizy wynika, że zmiany nie są jednolite w obrębie wszystkich aglomeracji i środków transportu. Można zauważyć, że ruch samochodowy oraz pieszy w ciągu ostatnich lat zyskuje w 9 z 10 badanych aglomeracji jednak wzrost ten nie jest w każdej z nich jednakowy. Szczegółowa analiza zmian ruchu pozwoliła na lepsze oszacowanie widowni OOH – mówi Waldemar Kruk, członek zarządu IBO.

Opracowanie wyników dla nośników zlokalizowanych na parkingach

Nowością w Outdoor Track są wyniki dla nośników zlokalizowanych na parkingach. W poprzednich Release’ach analizowane były jedynie nośniki znajdujące się przy drogach (ulicach). Od teraz media planerzy będą mieli również możliwość sprawdzić zasięgi także dla nośników na ok. 150 parkingach.

Dostosowanie nośników do nowej wersji map HERE

Jednym z podstawowych komponentów badania Outdoor Track są mapy. Na nich zagregowane są wszystkie dane pomiarowe oraz informacje o lokalizacjach nośników. W obecnym Release zaktualizowane zostały mapy do najnowszej wersji HERE.
– Ze względu na ciągły rozwój polskich miast oraz kluczowe znaczenie w naszym projekcie siatki dróg, aktualizacja map jest niezwykle istotna. Nowa wersja map HERE obejmuje ostatnie informacje o zmianach w sieci drogowej (nowe odcinki, przebudowy ulic), a także aktualną geometrię dróg (np. szerokość jezdni i pasów ruchu, promień łuku drogi). Po aktualizacji map została sprawdzona lokalizacja wszystkich nośników. Tam, gdzie na skutek zmiany geometrii było to niezbędne, zmodyfikowano również położenie nośnika względem drogi – dodaje Bartosz Barański, członek zarządu IBO.

Na platformie IDS (Inventory Delivery System), umożliwiającej autoryzowanie kampanii OOH w oparciu o wskaźniki mediowe, dane pojawią się 4 marca. W ramach aktualizacji danych wszystkie nośniki w systemie zostały poddane ponownemu przeliczeniu wskaźników mediowych.

Projekt Outdoor Track jest realizowany zgodnie z metodologią opartą na licencji brytyjskich badań reklamy zewnętrznej Route. Badanie bazuje na następujących danych:

  • natężenie ruchu indywidualnego, komunikacji miejskiej oraz pieszych w oparciu o Macierze Ruchu przygotowane przez Biuro Inżynierii Transportu
  • dane o sposobach przemieszczania się i zwyczajach komunikacyjnych mieszkańców w oparciu o technologie GPS zrealizowane przez instytuty Kantar Millward Brown oraz IPSOS
  • baza danych o nośnikach reklamowych uwzględniająca wszystkie cechy fizyczne nośników (położenie nośnika, wymiary, wysokość, odległość od strumienie ruchu, clutter)

Metodologia umożliwia wyliczenie kluczowych wskaźników mediowych i bardziej efektywne planowanie kampanii OOH. Badanie objęło swoim zasięgiem 10 największych aglomeracji w Polsce tj.: agl. warszawską, śląską, krakowską, trójmiejską, łódzką, poznańską, wrocławską, szczecińską, bydgoską i lubelską (w sumie 148 gmin w ramach 10 aglomeracji).