Instytut Badań Outdooru przeprowadził kolejną aktualizację wyników badania Outdoor Track. W ramach nowego Release’u (wersji danych) uwzględniono 1189 nowych powierzchni operatorów zrzeszonych w IBO: AMS, Clear Channel Poland oraz Stroer Media.

Równolegle z aktualizacją danych użytkownicy platformy IDS (Inventory Delivery System), umożliwiającej autoryzowanie kampanii OOH, zyskają możliwość:

  • wyświetlania informacji o motywach layout’ów biorących udział w kampanii,
  • dodanie informacji o liczbie nośników spoza 10 aglomeracji (TOP 10),
  • wygodniejsze raportowanie.

– To już druga aktualizacja danych w tym roku. Tym razem największe zmiany dotyczą platformy autoryzacyjnej. – mówi Bartosz Barański, członek zarządu IBO.

– Użytkownicy otrzymają możliwość nowego formatu raportowania, nadawania motywów layoutów oraz pierwszy raz pracy z nośnikami poza największymi aglomeracjami – dodaje Waldemar Kruk, członek zarządu IBO.

Aktualizacja badania Outdoor Track zostanie opublikowana na platformie IDS 16 września.

Projekt Outdoor Track jest realizowany zgodnie z metodologią opartą na licencji brytyjskich badań reklamy zewnętrznej Route. Badanie bazuje na następujących danych:

  • natężenie ruchu indywidualnego, komunikacji miejskiej oraz pieszych w oparciu o Macierze Ruchu przygotowane przez Biuro Inżynierii Transportu
  • dane o sposobach przemieszczania się i zwyczajach komunikacyjnych mieszkańców w oparciu o technologie GPS zrealizowane przez instytuty Kantar Millward Brown oraz IPSOS
  • baza danych o nośnikach reklamowych uwzględniająca wszystkie cechy fizyczne nośników (położenie nośnika, wymiary, wysokość, odległość od strumienie ruchu, clutter)

Metodologia umożliwia wyliczenie kluczowych wskaźników mediowych i bardziej efektywne planowanie kampanii OOH. Badanie objęło swoim zasięgiem 10 największych aglomeracji w Polsce tj.: agl. warszawską, śląską, krakowską, trójmiejską, łódzką, poznańską, wrocławską, szczecińską, bydgoską i lubelską (w sumie 148 gmin w ramach 10 aglomeracji).