Od 1 stycznia 2023 r. klienci AMS korzystają z rozliczenia kampanii Digital Indoor w modelu CPM DOOH (cost per mile). Jej walutą, analogicznie jak w mediach online, są wyłącznie realne wyświetlenia.

Ta rynkowa innowacja – model znany dotąd z reklam internetowych – został zastosowany po raz pierwszy w odniesieniu do rynku reklamy OOH w ubiegłym roku. Wówczas rozliczenie dostępne było dla oferty Digital Cityscreen AMS.

– Rok 2022 był przełomowy pod względem naszych doświadczeń w obszarze innowacji DOOH. Jednym z nowych rozwiązań, które przeszły pomyślnie fazę testów, było wdrożenie modelu rozliczeń kampanii znanego dotąd z internetu. Przed nami kolejny krok – wdrażamy CPM DOOH na szerszą skalę, co przełoży się na dalsze zwiększenie elastyczności oferty OOH, szybkości reakcji i adaptacji na zmiany – mówi Radosław Gołąb, dyrektor ds. rozwoju oferty Digital w AMS.

Digital Indoor to skuteczne narzędzie do kontaktu z marką. Dzięki ustandaryzowanej wielkości nośników i ich usytuowaniu w przestrzeni o największym ruchu w galeriach: przy wejściach do centrum handlowego oraz w głównych ciągach komunikacyjnych reklama jest widoczna i staje się kluczowym bodźcem wyboru marki w ostatnim momencie przed zakupem.
Digital Indoor AMS to nie tylko kanał reklamowy, ale również autorski kontent Cityinfo z możliwością personalizacji oraz tworzenia treści wspólnie z klientami i ich markami.

Oferta Digital Indoor AMS obejmuje 58 galerii handlowych zlokalizowanych w 20 polskich aglomeracjach. Zasięg techniczny to 43% wszystkich mieszkańców Polski, co zapewnia potencjał dotarcia do 16 milionów konsumentów każdego miesiąca.

Zaktualizowany cennik dostępny jest na stronie https://ams.com.pl/oferta/cennik.

AMS Digital oferuje dotarcie do mobilnych odbiorców za pośrednictwem wszystkich kanałów Digital OOH – outdooru (cyfrowe Citylighty i Cityscreeny), indooru (galerie handlowe, bankomaty) i Video OOH (Traffic TV i Move TV). Według metodologii Gemiusa mierzony wskaźnikiem OTS miesięczny zasięg DOOH AMS wyniósł według testowej analizy 72,6 procent populacji Polski 7-75.