Obostrzenia spowodowane pandemią, w tym zamknięcie instytucji kultury dla zwiedzających, spowodowały, że organizatorzy wydarzeń kulturalnych, artyści, animatorzy zaczęli poszukiwać nowych form artystycznego wyrazu, a przede wszystkim sposobów na kontakt z odbiorcą. Niektóre z instytucji wystawienniczych przeniosły część swojej działalności do przestrzeni publicznej. Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie stworzyło mini wystawę, wykorzystując zabytkowy obiekt małej architektury należący do Warexpo zlokalizowany na ul. Freta. Przy siedzibie muzeum, na kiosku transformatorowym można zobaczyć archiwalne materiały poświęcone „lekowi z kogutkiem”, niezwykle popularnemu środkowi przeciwbólowemu w międzywojennej Polsce. Lek był produkowany po sąsiedzku, w laboratoriach aptek przy ul. Freta oraz przy ul. Leszno.

Kiosk transformatorowy pochodzi z początku XX wieku. Jest jednym z ostatnich świadków elektryfikacji Warszawy. Stalowa obudowa posadowiona na podmurówce pozwoliła nam na montaż wystawy bez ingerencji w powierzchnię zabytku. To świetny pomysł na niekonwencjonalne działania OOH nawiązujące do historycznego kontekstu miejsca.